रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाले करारको लागि कर्मचारी माग गरेको छ । गोकुलगंगा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको २०७७/०६/२५ गतेको निर्णय अनुसार करारमा कर्मचारी माग गरेको हो ।

गाउँपालिकाको लागि कृषि र पशुपंक्षी बिकास शाखा मातहत  रहने गरी एक गाउँ एक प्राबिधिक सहायक स्तर चौथो (कृषि तथा पशुपंक्षी) र नगर प्रहरी करारमा भर्ना गर्न लागेको हो ।

खरखास्त फारम, दरखास्त दस्तुर, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण गोकुलगंगा गाउँपालिकाको कार्यालय बा कार्यालयको वेवसाईट www.gokulgangamun.gov.np बाट उपलब्ध हुने गाउँपालिकाले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !